Η πρώτη Πανεπιστημιακή Διάλεξη της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου θεραπείας

Η πρώτη Πανεπιστημιακή Διάλεξη της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου θεραπείας

Πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ο ιδρυτής του MTS, κ. Αντωνόπουλος Σωτήριος, Οστεοπαθητικός / Φυσικοθεραπευτής έδωσε διάλεξη στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας στα πλαίσια του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Ε) “Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences” , με θέμα: “Η φιλοσοφία και οι πρακτικές του συστήματος δια χειρός θεραπείας της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου θεραπείας (ΜΤς )”, κατόπιν προσκλήσεως του, κ. Κουτσογιάννη Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής-Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών.