ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 ημέρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19/10/2022

ΠΟΛΗ

Λαμία

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1,200.00€ + Φ.Π.Α.
1000€ + Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

500€ + Φ.Π.Α.  (έως 30/09/2022)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Χώρος σεμιναρίων MTS center, Βύρωνος 16, Λαμία, 35132, Τηλ.: 223-130-3959

8 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η κράτηση της θέσης σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή της εξόφλησης.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

1,200.00€ 1,000.00€ + Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

έως 30/09/2022
500.00 € + Φ.Π.Α.

Mikrasiatiki

ΜΤSTHERAPY1 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (2022)

(Πρακτική εφαρμογή της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου Θεραπείας)

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Οστεοπαθητικούς, Χειροπράκτες και λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας που έχουν παρακολουθήσει το Βασικό σεμινάριο του Ε.Κ.Π.Α : Εναλλακτική συμπληρωματική θεραπευτική με έμφαση στην Μικρασιατική Τραπεζούντιο Θεραπεία

Γλώσσα Σεμιναρίου:

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Γενικές Πληροφορίες:

Οι θεραπευτές θα είναι πλήρως πιστοποιημένοι και κατοχυρωμένοι ως «Βοηθοί Θεραπευτές της ΜΤς». Ο τίτλος «Βοηθός θεραπευτής της ΜΤς» αφορά κατά την παράδοση της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου θεραπείας την δεύτερη κατηγορία θεραπευτών της ΜΤς στην οποία ανήκουν αυτοί οι οποίοι είναι κάτοχοι της Θεωρίας της ΜΤς μέσω του βασικού πιστοποιητικού της ΜΤς και έχουν εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή της ΜΤς μέσα στην πρώτη διετία από την πιστοποίηση τους από το Ε.Κ.Π.Α. Ο πιστοποιημένος Βοηθός θεραπευτής της ΜΤς σε αντίθεση με τον δόκιμο θεραπευτή θα μπορεί να εφαρμόζει την ΜΤς αφού έχει λάβει γνώση και της πρακτικής της εφαρμογής, απλά δεν θα μπορεί να εφαρμόσει μόνος του μεμονωμένη θεραπεία χωρίς την εποπτεία ενός θεραπευτή της ΜΤς, μέχρι βεβαίως να λάβει την επόμενη διετία την πιστοποίηση του ως Θεραπευτής ΜΤς.

Κάθε συμμετέχοντας θα εκπαιδευτεί στα τέσσερα επίπεδα της πρακτικής εφαρμογής της ΜΤς θεραπείας ( Δομική, Σπλαχνική, Κρανιακή, Λεμφική) πριν μάθει αργότερα ως Θεραπευτής της ΜΤς το Ολιστικό Σύστημα θεραπείας της. Απαραίτητα στοιχείο εκπαίδευσης του είναι να λάβει ο ίδιος την Θεραπευτική προσέγγιση της ΜΤς πάνω του και στα τέσσερα επίπεδα της ΜΤς από πιστοποιημένο Θεραπευτή της ΜΤς αφού βασική αρχή της ΜΤς είναι “να θεραπευτείς πριν θεραπεύσεις”.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κάθε συμμετέχοντας θα είναι ικανός να γνωρίζει και τα δυο επίπεδα Αξιολόγησης της ΜΤς (Βασική και Θεραπευτική ) και να εκτελεί μεμονωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα της πρακτικής εφαρμογής της ΜΤς θεραπείας ( Δομική, Σπλαχνική, Κρανιακή, Λεμφική). Θα είναι ικανός να διαχωρίζει τα 6 στρώματα της ΜΤς και να διακρίνει τους 5 εχθρούς σε κάθε ασθενή. Θα γνωρίζει την εφαρμογή όλων των Τεχνικών και των Μέσων της ΜΤς αλλά και τους λόγους επιλογής τους κάθε φορά.  Θα μάθει επίσης, πώς να εφαρμόζει αυτές τις τεχνικές με έναν εύκολο, αποτελεσματικό τρόπο ανάλογα με τον εχθρό ή τους εχθρούς προσβολής του κάθε ασθενούς. Επιπλέον, ο βοηθός θεραπευτής της ΜΤς θα κατανοήσει τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις εφαρμογής της ΜΤς σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν κυρίως στην πρακτική εφαρμογή της ΜΤς αφού πρώτα θα γίνεται πάντα μια αναφορά στην θεωρία της ΜΤς όσον αφορά τις αρχές της, την ανατομία, και τη φυσιολογία των πιθανών προσβαλλόμενων  στρωμάτων.

Ημέρα 1η

09:30 Επανάληψη Θεωρίας: Aρχές και στόχοι της ΜΤς
10:15 Επανάληψη Θεωρίας: Οι 5 εχθροί και τα 6 στρώματα της ΜΤς
11:00 Διάλειμμα
11:15 MΤς εργαστήριο – Επανάληψη Θεωρίας: Μέθοδος Αξιολόγησης των Ασθενών κατά την Μικρασιατική Τραπεζούντιο Θεραπεία – Βασική Αξιολόγηση
12:30 Διάλειμμα
13:00 MΤς εργαστήριο: Θέσεις και Μέσα της ΜΤς
13:45 MΤς εργαστήριο: Τεχνικές Μάλαξης και Χειρισμοί Ανάταξης στην ΜΤς
14:30 MΤς εργαστήριο: Ψηλάφηση και θεραπευτική προσέγγιση των 6 στρωμάτων της ΜΤς
15:30 Διάλειμμα
15:45 MΤς εργαστήριο: Μέθοδος Αξιολόγησης των Ασθενών κατά την Μικρασιατική Τραπεζούντιο Θεραπεία – Θεραπευτική Αξιολόγηση
16:45 ερωτήσεις
17:00 Τέλος 1ης ημέρας

Ημέρα 2η

09:00 Επανάληψη Θεωρίας: Ανατομία Τα 6 στρώματα του Αυχένα και του Θώρακα
10:00 Διάλειμμα
10:15 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών του αυχένα
11:00 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία του αυχένα κατά την ΜΤς
13:00 Διάλειμμα
13:30 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών του θώρακα
14:00 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία του θώρακα κατά την ΜΤς
16:00 Προσωπική θεραπεία των συμμετεχόντων
17:00 Τέλος 2ης ημέρας

Ημέρα 3η

09:00 Επανάληψη Θεωρίας: Ανατομία – Τα στρώματα της Οσφυικής μοίρας και των άνω και κάτω άκρων
10:00 Διάλειμμα
10:15 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών της Οσφυικής μοίρας
11:00 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία της Οσφυικής μοίρας κατά την ΜΤς
13:00 Διάλειμμα
13:30 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών των άνω και κάτω άκρων
14:00 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία των άνω άκρων κατά την ΜΤς
15:00 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία των κάτω άκρων κατά την ΜΤς
16:00 Προσωπική θεραπεία των συμμετεχόντων
17:00 Τέλος 3ης ημέρας

Ημέρα 4η

09:00 Επανάληψη Θεωρίας: Ανατομία – Των σπλαχνικών οργάνων του θώρακος και της κοιλιακής χώρας και των αντανακλαστικών τους σημείων και ζωνών
10:00 Διάλειμμα
10:15 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών των σπλαχνικών οργάνων του θώρακος
10:45 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία των σπλαχνικών οργάνων του θώρακος κατά την ΜΤς
12:45 Διάλειμμα
13:15 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση των 5 εχθρών των άνω και κάτω άκρων
13:45 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία των κοιλιακών οργάνων κατά την ΜΤς
15:15 MΤς εργαστήριο: Αντανακλαστική Τραπεζούντιος θεραπεία
16:00 Προσωπική θεραπεία των συμμετεχόντων
17:00 Τέλος 4ης ημέρας

Ημέρα 5η

10:30 Επανάληψη Θεωρίας: Ανατομία – Κρανίου και Λεμφικού συστήματος
11:00 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση του Κρανίου κατά την ΜΤς
11:30 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία του Κρανίου κατά την ΜΤς
12:45 Διάλειμμα
13:15 MΤς εργαστήριο: Αξιολόγηση του Λεμφικού συστήματος κατά την ΜΤς
13:45 MΤς εργαστήριο: Θεραπεία του Λεμφικού συστήματος κατά την ΜΤς
15:00 MΤς εργαστήριο: Λεμφική Παροχέτευση του κρανίου
15:45 Ερωτήσεις
16:00 Προσωπική θεραπεία των συμμετεχόντων
17:00 Τέλος του MΤS Therapy 1 Course

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οστεοπαθητικός D.O / Χειροπρακτικός (A.I.S)/ Φυσικοθεραπευτής P.T. / Εκπαιδευτής Μικρασιατικής Τραπεζουντίου Θεραπείας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ FDM Practitioner

Οστεοπαθητικός D.O / Χειροπρακτικός (A.I.S)/ Φυσικοθεραπευτής P.T. / Εκπαιδευτής Μικρασιατικής Τραπεζουντίου Θεραπείας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ FDM Practitioner

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του σεμιναρίου.

Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

Η ΜΤS Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την ΜΤS Ο.Ε.

Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”.

Τράπεζα: EUROBANK

IBAN: GR7802601210000160200775447

Διακιούχος: MTS O.E.

Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την MTS Ο.Ε.

Minimum 4 characters