ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βοηθός Θεραπευτής της Μικρασιατικής Τραπεζουντίου Θεραπείας